24.8.10

Mu_Dansas...

O que é que mudou? Sabe dizer-nos porquê? Faça o favor....

"CURIOSIDAD É Q’DÀ TI CONCHA UN OI FROD [1]

No entant,Ti Concha na méi d’tud és chatisse, q’tàva nimà zona d’Lomb tinha sempr un uìm gàloso, là naqél braquim d’fchadura d’casa d’sé vzinha Emilia. Assim, tud gent sabia du q’tàva passà na dia a dia d’casa d’Emilia sem q’ela subesse! Mà cosa bà t’andà té cun dia Dmone infadà!
Là na Lomb tinha dos amjer grand, Concha mà Emilia, cada un dona d’sés casa, mà, cma às vez dstin é fort, és tàva morà pégòd na mesma casa, e so un porta é q’tàva separàz un d’ot. Mà, naqél maldita porta d’separaçon, tinha um braquim d’fchadura…
Concha, curiosa, bisbilhotera, intriguista (inventa/diz e nèga) d’butch frod nem crive d’un chuver, cunchid pa tud gent d’zona, à tal pont, q’tud riòla q’tàva parcé prà là és tàva dzé log: bsot bà spià Ti Concha, porq’él é q’dzé! Anton éra cada chatisse…cà tàva cabà, so sim!!!
No entant,Ti Concha na méi d’tud és chatisse, q’tàva nimà zona d’Lomb tinha sempr un uìm gàloso, là naqél braquim d’fchadura d’casa d’sé vzinha Emilia.
Assim, tud gent sabia du q’tàva passà na dia a dia d’casa d’Emilia sem q’ela subesse! Mà cosa bà t’andà té cun dia Dmone infadà!
Un amiga d’Emilia, q’jà tàva stode imbutchòd, q’tud éch stora, ca pud guentà màs, té cun dia, él tive q’contà Emilia, un passàja d’vida dent d’sé casa, q’tont realidad, q’Emilia spantòd, dà un grit… ela dzé sé amiga: éss cosa é dvera! Mà cmané q’ bo sub?
Qél amiga, spiàl dspos él fàlàl: mnina, mnina, dvéra, dvéra jàm oià cma bo ta stod inocent!!! Jà é temp, d’bo cordà e sabé, daqél braquim d’fchadura, q’ta existi diàzà e q’ ta séparà bo casa, d’casa d’Concha!!! (...)."

19.06.05

CURIUSIDAD E Q’DA TI CONCHA UN ÒI FROD [2]

Emilia q’bem também sub daqél BRAQUIN DFCHADURA, log cumçà ta pensà na manera, d’preparà cé vingança… té q’un dia, qél moment tchgà ! Anton fui féte barulh, dvontad, là na casa d’Emilia, pamod às sabia, cma Ti Concha, mentchurqueira moda él era, tàva log, bem guità… Fui là q’Emilia, fcà tràs d’porta, q’un gonch finim d’cabél, dsdobrod, ta sperà qél sombra pésod, daqél dsgràçàda, daqél Concha, pa béss guità, q’aqél uim galoso, q’jàl tinha habituòd,ta po na cés braquim d’fchadura !!! Emilia sintil ta bem, él speràl justà cé òi d’guitadera e mentchurquera, qél era, na braquim d’fchadura… anton, q’él hora tchgà… Qond, OI d’Ti Concha tàva na posiçon,… PUFF… PUFF… EMILA, TCHKIL QEL GONCH, direct… na OI, là na Braquin d’Fchadura … dà fràààààààà !!! Jà bzot pensà qél DOR…
Là na Lomb, tinha dos mãe d’fidj por nom d’Concha mà Emilia, cada un dés, Snhora e Dona d’cés casa, amigs d’pov e mùt ruspéitod d’cés vzin. Mà, cma àsvez dstin é fort e él ta réservà gent tchéu surpreza. Bem contçé, cma q’és dos criatura de Deus, méz p’ironia d’dstin, tàva morà pégòd na mesma casa. Intintaçon daqél casa é q’so un porta é q’tàva separà cés moradia, un d’ot, mà cma cunfiança tàva reinà entre qés dos familia, fàla d’un catàva incmodà qél ot e também, nunca ninguém tinha notòd o pensòd cma na separaçon daqél porta, d’céus, tinha un BRAQUIN D’FCHADURA...(...)."

19/11/2006

CURIUSIDADE É QUE DA TI CONCHA UM OIE FRODE [3]

Um amiga fixe d’Emília, por nome de Porfira, que tava lá t’uví, fecá imbutchode, chei de vergonha pa sê amiga, ca pude guentá más d’uvi stora daquel riolenta de Concha. Anton, ela tude chatiada, largá bá ter d’Emília, sê grande amiga, e resolvê contal tude, manera que Concha tinha ela, Emília, sê nome desfamode pa tude banda de tchon de Soncente

Lá na Lombe, naquês tempe de «spend a good time ô d’everybody like Mari da Luz», tinha dôs mãe de fîdje por nome de Concha ma Emília que tava vivê naquel mei, ma ca tava storvás de ser dôs Senhora e Dona de sês casa, na respeite, amigue de pove e de tude sês vezin. Ma, moda ta dzîde, destine na vida às vez é más forte e el ta reservone cada surpreza…
Assim, bem contcê, prope p’irunia e força de destine, que quês dôs criatura de Deus, ta vivê na mei daquel força de muvimente de vida daquel lugar, na épca tava morá pegode, djunte num só casa.
Mez p’intintaçon, quel casa sô um porta é que tava separá sês moradia um d’ote, ma cma cunfiança, paz e harmunia sempre ixisti entre quês dôs família, nunca tava tem prublema. Barulho que tava fazide dum banda tava uvide daquel ote banda de casa, ma ca tava incmodá ni um, nem ote… E nunca tinha passode ninguém pa cabeça cma separaçon daquês dôs moradia, qu’era quel porta, tinha um BRAQUIM DE FETCHADURA...(...)."

4/102009

CURIUSIDADE Ê QUE DÁ TI CONCHA UM OIE FRODE [4]

Emília, amdjer mute séria e educada, nocente daquel situaçon, nem ca tava passal pa cabeça cma sê vezinha e amiga Concha tava estode ta goital ô fazel um cosa daquel, pa despôs bá desfamal na boca pove...
Lá na Lombe, naquês tempe de “spend a good time ô d’everybody like Mari da Luz...”, tinha dôs mãe de fîdje por nome de Concha ma Emília que tava vivê perte daquês casa de “chungaria de Bauta (nome dum amdjer que tava dirigi casa de prostituiçon na Lombe) ”. Ma, em nada ca tava estorvás ser dôs senhora dona de casa bem respeitode e de tcheu d’amigue na vezinhança. As vez, moda ta dzîde, destine na vida quonde el é más forte, ta reservone cada surpreza?!... Apôs, sende assim, pachencha nha guenti!...
Enton, bem contecê, prope p’irunia e força de destine, qu’aquês dôs criatura de Deus, na época tava morá prá lá pegode, junte de cumpanher, num sô casa, na mei de tude aquel força de muvimente de vida de Lombe.
E, mez p’intintaçon, quel casa, sô um porta pintode de verde é que tava separá sês moradia um d’ote, ma cma cunfiança, paz e harmunia sempre ixisti entre quês dôs família, assim, nunca tava tem prublema. No intante, tude barulhe que tava fazide dum banda casa, tava uvide clarim daquel ote, ma nada ca tava incomodás ni um, nem ote, mode ês que já era custumode… E nunca tinha passode ninguém pa cabeça, cma separaçon daquês dôs moradia qu’era quel porta, tinha um BRAQUIM DE FETCHADURA...(...)."

15.08.2010
Storias Mindlenses d''Soncent Cab Verd – A coluna de Zizim Figueira: IN Liberal.com 

Sem comentários:

Enviar um comentário