6.1.12

Kantu skola bu ten?

Odja li mi N ten Skola.

«Bu krê ajuda bu fidju ku trabadju di kaza?»
«Bo krê midjora bu abilidadis?»
«Bu krê ajuda bu fidju ten susesu?»
«Si sim...»

Dja-me N lenbra, ami N ka ten skola, ken ke ten skola é Stado.

Sem comentários:

Enviar um comentário