4.1.15

Sego!, ná, antan era pa N spia

- Bó é sego.
- Sego, ami!, antam ku mó ke N sta odja-bu?

- Mesmo asim, segom popre!
- Antam fra-m pamodé?

- Pamode bu odja, mas bu ka fra-m.
- Ampo!, fra-u cuzé?

- Cuza ke bu odja.
- Mos, kuzas ke N ta odja es ta sirbi-m só pa N pensa.


- Ma se bu pensa bu ka fra, é suma bu ka pensa.
- É ka ami é ka abó. Pensa gó, ningen ka ta stroba-l.

Pensamento ta pensa sem "Mi ku Bó = Nos". Pensamento é libre, Boca é ruspeto.

- Ago, fra-m: gosim na cuzé ke bu sta pensa?
- Na pamó ke bu txoma-m de sego, torna segom ...


- Dja N frá-bó el: pamode bu odja bu ka fra-m ... Cuza stranho num grande papiador.
- Sim Senhor!, papiador, mas N ka linguarado!

- Na kel li gó!, N ba ku bó.
- Antam é sim: dia ke bu kre pa N fra-u, manda-m spia. Pamó kes kuza ke N odjá de mi pa mi, se N fraba bó es, inda oje bu staba na txabe.

- Dja bu po-m na txabe.
- Ma stado serto ma kurpa ka de mé!

Sem comentários:

Enviar um comentário