18.1.13

mi na mi_ bó na bó_ el na el

Criolo ka ta screbe, pamó:
pamó...
mi N ta fra, mi na mi
bó bu ta fla, bó na bó
el el ta dize, el na el

mi na mi, N pensa ma bu ta ngana-m.
*mi na mi, bu pensa ma bu ta ngana-m.
bó na bó, bu pensa ma bu ta ngana-m./ *bó na bó, bu pensa ma bu ta ngana-bu.


mi na mi, bu pensa ma el ta ngana-m
mi na mi, bu pensa ma el ta ngana-bu
mi na mi, bu pensa ma el ta ngana-l
mi na mi, bu pensa ma el ta engana-nu
mi na mi bu pensa ma el ta ngana-nhos
mi na mi bu pensa ma el ta ngana-s (es)

bó na bo, bu pensa ma bu ta ngana-m (* ta ngana-bu(-u)/ ta ngana-l/ ta engana-nu/ *  ta ngana-nhos/ngana-s (es)
el na el, el pensa ma el ta ngana-m (ngana-bu(-u)/ ngana-l/ ngana-nu/ ngana-nhos/ ngana-s (es)

mi na mi
bó na bó
el na el
nos na nos
nhos na nhos
es na es.
 
N pensa
bu pensa
el pensa
nu pensa
nhos pensa
es pensa
 

Sem comentários:

Enviar um comentário